Сдружение  “Баскетболен клуб Детска академия Усмихнат баскет”

Вашето мнение

Одобрявате ли заниманията по програма "Усмихнат баскет" да бъдат включени в учебната програма на МОН ?

Събития

You are here

Декември 2012

ДО
Г-Н СВИЛЕН НЕЙКОВ
МИНИСТЪР НА ФИЗИЧЕСКОТО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА