Сдружение  “Баскетболен клуб Детска академия Усмихнат баскет”

Вашето мнение

Одобрявате ли заниманията по програма "Усмихнат баскет" да бъдат включени в учебната програма на МОН ?

Събития

You are here

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКО ЛЯТО УСМИХНАТ БАСКЕТ 2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до всички деца от Детско лято УСМИХНАТ БАСКЕТ

2011 - 2012 - 2013 - 2014 и 2015 година :

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАКРИВАНЕ НА ДЕТСКО ЛЯТО УСМИХНАТ БАСКЕТ 2015

на 5-ти СЕПТЕМВРИ - СЪБОТА в градинката до игрището на ул."Кестенова гора"

Слънцето обеща да блести до този 5-ти септември и повече малки, по-малки и най-малки деца да се върнат след ваканцията на село, море, рекичка, планина и други места.

  СЦЕНАРИЙ за ПЕТИЯ РОЖДЕН ДЕН на Детско лято УСМИХНАТ БАСКЕТ

или как първо се играе, а после се похапва от юбилейната торта. Може и да се брои:

ЕДНО - ДВЕ - ТРИ - ЧЕТИРИ - ПЕТ !!!!!

  1. И така в събота точно в 9.00 часа най-ранобудните деца заедно с  треньора пренасят от тайната стаичка в Т МАРКЕТ до игрището двете баскетболни кошчета, топките " SPALDING official School NBA" и другите "неща" за игра.
  2. Тренировка с търкаляне, тупкане, подаване и хвърляне в коша.
  3.  Преместване на кошовете и другите "неща" в градинката.
  4. Подреждане на специалната празнична маса.
  5. Всички деца играят УСМИХНАТ БАСКЕТ за гостите - баби, майки,бащи и съседи.
  6. Всички деца похапват от юбилейната торта на треньора и  сладкишчетата на баба.
  7. Всички "неща" се прибират в тайната стаичка - ФИНАЛ за 2015 г. на

              

            Д Е Т С К О  Л Я Т О     У С М И Х Н А Т  Б А С К Е Т

05/09/2015