Сдружение  “Баскетболен клуб Детска академия Усмихнат баскет”

Вашето мнение

Одобрявате ли заниманията по програма "Усмихнат баскет" да бъдат включени в учебната програма на МОН ?

Събития

You are here

Старт на сътрудничеството с Националната Спортна Академия на Република България

Открито писмо до професор Пенчо Гешев, ректор на НСА
 
Имам удоволствието да Ви представя националния проект "Усмихнат баскет" и /чрез среща/ да потърся съдействие от Вас за успешната му реализация в цялата страна. В момента проект "Усмихнат баскет" функционира с "демонстративния "модел в р-н "Младост",Столична община,к ъдето обхваща 20-те детски градини/ДГ/ и новоизградените две детски спортни игрища по стандарт "Усмихнат баскет" финансирани от Министерството на младежта и спорта на Република България. Моделът "Младост" създава възможност за спорт на 7/седем/ хиляди деца. 
Проектът "Усмихнат баскет" предвижда мултиплициране на модела "Младост" в цялата страна. 
Проектът "Усмихнат баскет" е насоен към децата в предучилищна възраст и включва занимания в ДГ по време на учебната година/м.септември-м.май/ и през ваканцията  на игрища/като изградените в р-н "Младост",Столична община/ и в кампове цялата страна. 
Заниманията се провеждат по методиката "Учебно помагало Усмихнат баскет" с рецензент декана на Факултета за начална и предучилищна педагогика на Софийскя университет "Кл. Охридски" проф. Димитър Гюров/сега преподавател/. По Ваша преценка методиката може да се "официализира" в НСА, което ще е още една стъпка в усилията ни да включиме методиката в учебните програми на Министерството на образованието на Република България. 
Както сам се убеждавате за изпълнението на проекта са необходими координираните усилия Детска академия "Усмихнат баскет", Министерството на младежта и спорта,  Министерството на образованието,  Националната спортна академия, Софийският унивелситет-Факултета за начална и предучилищна квалификацияа, общините в Република България, както и на частни организации и фирми. 
Подготовката на кадри/инструктори/ за системни занимания от този тип с децата в предучилищна възраст не са предвидени в програмите на НСА. За това Ви моля за организиране на такива курсове/извън учебните програми/,които ще включват предимно практическа подготовка в детските учебни заведения в р-н"Младост",Столична община. 
Разчитам на Вашата подкрепа и участие в проекта "Усмихнат баскет" за създаване условия за спорт и физическо възпитание на децата в предучилищна възраст и официално Ви каня да се присъедините към Консултативния съвет на Детска академия "Усмихнат баскет". В Консултативният съвет членуват изтъкнати общественици,  спортни деятели, бизнесмени, между които Атанас Голомеев, Мария Гигова,  Бойко Борисов. 
Уверен съм,  че с потенциала и възмжностите на НСА, и с Ващата лична ангажираност, ще бъде официализирана методиката "Учебно помагало Усмихнат баскет",както и организирани курсове за инструктори по Националния проект "Усмихнат баскет".
 
Оставам в очакване и на разположение! 
 
Васил Микулаш
ген. мениджър на проект "Усмихнат баскет"
 
certify
23/11/2016